Peet H.


Korporaal kok H. Peet. Legernummer 90435?, diende bij St. Cie. Inf. XI Y-Brig. Palembang, Sumatra.
Destijds woonachtig: Parallelweg 41.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl