Lange, J. de.


O.V.W. Sergeant J. de Lange. Legernummer 200827006, diende bij de St. Cie III-12 R.I. te Batavia.
Destijds woonachtig: Havenstraat 16.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl