Kolk, j. vd.


Sergeant J. vd. Kolk. Legernummer 250624012, diende bij Havencommando H.V.D. te Bandoeng.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl