Gort, A.


A. Gort. Legernummer 250508007, diende bij III Gren. St. Cie, 7 Dec. Div. te Batavia.
Destijds woonachtig: 3e Loosterweg 18.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl