Gier, A. de


Huzaar 1e kl. A. de Gier. Legernummer 271007113, diende bij I Esk. III Pel. Huzaren van Boreel te Batavia.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl