Galjaard, M.


Sergeant M. Galjaard. Legernummer 91677?, diende bij Dep. Pantsertroepen te Bandoeng.
Destijds woonachtig: Meerstraat 204.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl