Felius, A van


Jager A. van Felius. Legernummer 261026?, diende bij 4 III Jagers te Batavia.
Destijds woonachtig: Meerstraat 150

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl