Elderbroek, W.


O.V.W-er W. Elderbroek. Legernummer 261113008, diende bij O.C. II-7 R.I., W-Brigade te Semarang.
Destijds woonachtig: Haven 96

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl