Elderbroek, Chr.


O.V.W. Sergeant Chr. Elderbroek. Legernummer 250130002, diende bij 1 II-4 R.I., W-Brigade te Batavia.
Destijds woonachtig: Haven 96

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl