Brouwer, H. J.


H.J. Brouwer. Legernummer 230814005, diende bij 1e Bat. Reg. Stootstroepen, T-Brigade. te Semarang.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl