Broekes, J.


Korp. J. Broekes. Legernummer 261231008, diende bij Hoofdwerkplaats 83, L.T.D. te Soerabaja.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl