Meier, G.


Gijs Meier (III-8 Regiment Infanterie).

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl